Skip to main content

ଗୋଷ୍ଠୀ ନୀତି

Last updated: 10th March 2021

ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ମାନସିକତା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରଚାଟ୍‌ରେ ("ଗୋଷ୍ଠୀ") ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାନ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ଯେ କି ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

ଏହି ବିଭାଗ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପରି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେୟାରଚାଟ୍‌ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ସେୟାରଚାଟ୍‌ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି, ଏବଂ ଆମର ସେୟାରଚାଟ୍ କୁକିଜ୍ ନୀତି (ମିଳିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ "ସର୍ତ୍ତାବଳି")ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।

ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ?#

ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ନିଷ୍କର୍ସ, ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଯୋଗ ଦେବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନଥିବା ଉଚିତ୍।

ଆପଣ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ କରି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସେୟାରଚାଟ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ।

ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମୟ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ।

ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ଗୋଷ୍ଠୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ’ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସଦସ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଦ୍ୟତନ ପାଇବେ ନାହିଁ।

ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ#

ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି: ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ.

 • ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡିକ: ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ: ସଦସ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ତଥା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି।
 • ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡିକ: ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ତଥା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଡମିନ୍/ମଡରେଟରଙ୍କର ଆଗୁଆ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ।

ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ#

ଏହି ଶେୟରଚେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ, ଛବି, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ‘ପିଙ୍ଗ୍‌’ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି।

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଏପରିକି ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳି ("ସର୍ତ୍ତାବଳି") ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇପାରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମର ସେବା ବାତିଲକରଣ କରାଯାଇପାରେ।

ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ସେଟିଂସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ/ଲୋକପ୍ରିୟ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି)। କେତେକ ଘଟଣାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାମ୍, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହେବ କିମ୍ବା ସୀମିତ ଭାବରେ ଦେଖିହେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳି କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଡମିନ୍/ମଡରେଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅସମୀଚୀନ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି।

ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା#

ଦୟାକରି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେଟିଂସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆଡମିନ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ମଡରେଟର୍ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେଟିଂସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଶେୟରଚେଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସଦସ୍ୟମାନେ କ’ଣ ଦେଖିପାରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଡମିନ/ମଡରେଟରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ।

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରବୃନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷବୃନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଡରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ତ୍ତାବଳି/ନୀତି ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ସେୟାରଚାଟ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା କରିବାପାଇଁ, ଆମ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଆଡମିନ୍ ଏବଂ ମଡରେଟରମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେୟାରଚାଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରେ।

ଜଣେ ଆଡମିନ୍ କିମ୍ବା ମଡରେଟର୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 3000 ଟପିବା ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ, ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସେୟାରଚାଟ୍‌ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇପାରେ।

ଆଡମିନ୍ ଏବଂ ମଡରେଟରବୃନ୍ଦ#

ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନାରେ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକ#

ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭୂମିକା ଯାହାକି ସେୟାରଚାଟ୍‌ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡମିନ୍ ଏବଂ ମଡରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ମିଳିତ ଭାବରେ "ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜରବୃନ୍ଦ") ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଡମିନ୍‌ମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଲୋପ କରିବାର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଆଡମିନ୍ ଏବଂ ମଡରେଟରମାନେ ଉଭୟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନିୟମ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା/ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ, ପୋଷ୍ଟ ଅପସାରଣ, ଅଭିଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାମୟିକ ଭାବରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।

ସେମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲାବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଆଡମିନ୍ /ମଡରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଅବଶ୍ୟ, ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଡମିନ୍/ମଡରେଟରମାନଙ୍କର ସେୟାରଚାଟ୍ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। , ଏହାର କ୍ଷମତା ବଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ଆଡମିନ୍/ମଡରେଟର୍ ଅଧିକାର କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ , କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳି ଉଲ୍ଳଂଘନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, କୌଣସି ସମୟରେ ସୀମିତ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡନ କରିପାରେ।

ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକଆଡମିନମଡରେଟର୍
ଅନ୍ୟ ଆଡମିନମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ×
ଅନ୍ୟ ମଡରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ
ପୋଷ୍ଟ ସୀମିତ, ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ×
ପୋଷ୍ଟ ସୀମିତ, ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ
ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁପାଳନ ନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିପାରିବେ

ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି:

 • ଆମର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ

 • ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ /ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେପରିକି ପୋଷ୍ଟ ଅପସାରଣ କରିବା, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା।

 • ଏହା ବଦଳରେ ମଡରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା

 • ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ନିୟମାବଳି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଳବତ୍ତର କରିବା (ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡମିନ୍ କିମ୍ବା ମଡରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୀତି ସହିତ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ)

 • ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାରିତୋଷିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ

ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣବିଧି#

ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:

 • ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ ଓ କରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ

 • ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସତର୍କବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

 • ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ଉଲ୍ଳଂଘନ କରୁଛି କି ନଜର ରଖିବେ

 • ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିକଶିତ କରିବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କୋ-ଆଡମିନ୍ ଏବଂ ମଡରେଟରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।

ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ#

ସେୟାରଚାଟ୍‌ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ/ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ଦୟାକରି ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।

ନିଷିଦ୍ଧ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ#

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍କାମଗୁଡ଼ିକ/ଠକାମିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ:

 • ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଦ୍ରୁତ ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିବା, ନକଲି ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାମ୍ କିମ୍ବା ଠକାମି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।

 • ଅବୈଧ କିମ୍ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ: ଅବୈଧ ସାମଗ୍ରୀ/ସେବାର କିମ୍ବା ଏପରିକି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେବାର ବିକ୍ରୟର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଧିକରଣ ନଥାଏ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜୁଆ ଖେଳ, ଅବୈଧ ଲଟେରୀ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଔଷଧର ବିକ୍ରୟର ପ୍ରଚାର।

 • ମିଥ୍ୟା ସଂଯୋଗ: ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି।

 • ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ ଭାଷଣର ପ୍ରଚାର କରିବା: ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି/ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଘୃଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ହିଂସା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ।

 • ଅଣ-ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର କରିବା: ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବା ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛବି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ; ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ( ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନୋଗ୍ରାଫି ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା), ଏହାର ଯଶବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପତ୍ତିଜନକ, ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।

ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ#

ଦୟାକରି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟାରଚାଟ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଏକକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦୟାକରି କେବଳ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେୟାରଚାଟ୍ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ - ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।

ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରିବା#

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଗେମସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଂଗତ ଅଟେ। ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗେମ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ଦରକାର - ବ୍ରାଣ୍ଡ, କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ।

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁସଂଗତ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଶେୟରଚେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେୟରଚେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ।

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର#

ଦୟାକରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ, ଟ୍ରେଡମାର୍କ, କପିରାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସଂଗତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ/ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରଶଂସକ/ସହାୟକ କ୍ଲବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଦୟାକରି ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟକରଣ#

ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର କାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରିକ୍ ପ୍ରକୃତିର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅବୈଧ /କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ।

ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂଗୁଡ଼ିକ#

ଦୟାକରି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ - କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଚାକିରିର ସ୍କାମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନହାନି ସୂଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମେ ଅବୈଧ, ଠକାମି କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜବ୍ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରୁନଥିବ।

ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା#

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ (i) ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର୍, କିମ୍ବା, (ii) ଶେୟରଚେଟ୍‌କୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ:

 • କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି,
 • ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରି
 • ପୋଷ୍ଟକୁ ମଡରେଟ୍ କରିବେ
 • ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା
 • ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅପସାରଣ କରିବା।

ଏହା ସହିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁ। ଏପରି ଘଟଣାରେ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରୁ:

 • ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କହିବା କିମ୍ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା
 • ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବନ କରିବା
 • ସୁବିଧା ଅପସାରଣ କରିବା,
 • ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପହଞ୍ଚ/ଅଭିଗମ୍ୟତା ସୀମିତ କରିବା
 • ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବା
 • ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତିହତ କରିବା
 • ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା/ବନ୍ଦ କରିବା

ସାଧାରଣ#

ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସମାନ ମାନସିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଆଗ୍ରହ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ମାଣ ସାଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସର୍ତ୍ତାବଳିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିବିଧତାର ପ୍ରଚାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଉଦାର ହେବେ, ଭଦ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଘୃଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ନିର୍ଯାତନା , ଉପହାସ କରିବା, ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ।