Skip to main content

ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରହିଥାଏ କ’ଣ ହୁଏ?

image

କୌଣସି ସ୍ୱତଃ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ#

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫଲୋ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।


image

ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଛବି#

ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋୟର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫଇଲ୍ ଛବି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ।


image

ପୋଷ୍ଟର ଗୋପନୀୟତା#

ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅବାଞ୍ଛିତ କିମ୍ବା ମନଇଚ୍ଛା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋୟରମାନଙ୍କର ଫଲୋ ଫିଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହାସହିତ ମଧ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ।


image

କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ#

କେବଳ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇପାରିବା କିମ୍ବା କେବଳ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଇନବକ୍ସରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ଦେଶ ବନ୍ଦ କରିବ/ ହ୍ରାସ କରିବ।


image

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ନୁହେଁ#

ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ସନସାଇନ୍ ବା ରାଶି, ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆଡମିନ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଟପ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଫଲୋୟର୍ ତାଲିକାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋୟରମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।