Skip to main content

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

image

ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ#

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


image

ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ#

ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।


image

ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ#

ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਫਾਲੋ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


image

ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ#

ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿਚ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਣਚਾਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰੋਕ/ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।


image

ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ#

ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ, ਕੁੰਡਲੀ, ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਫਾਲੋਇੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ੍ਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।