Skip to main content

હું પ્રોગ્રામ માટે કેવી રીતે રજીસ્ટર કરાવી શકું?

  • તમારા પ્રોફાઇલ પેજ પર ક્રિએટર હબ પેજ પર જાઓ
    અથવા
  • તમારા હોમ પેજની ઉપર જમણી બાજુએ ક્રિએટર હબ આઈકન પર ક્લિક કરો
  • શેરચેટ સ્પોટલાઇટ વિભાગ સુધી સ્ક્રોલ કરો
  • પ્રોગ્રામ માટે રજીસ્ટર કરો
  • તમારો કોર્સ શરૂ કરો અને તમારું લેવલ પૂરું કરો