Skip to main content

ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

  • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੱਬ 'ਤੇ ਜਾਓ
    ਜਾਂ
  • ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੱਬ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  • ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ
  • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
  • ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ